POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Plaza Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU AKITA Plaza Tomasz, ul. Okólna 39a, 62-510 Konin, tel. 790-305-230, e-mail: kontakt@wszystkodlapsaikota.pl.
2. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest korzystanie z usług sklepu internetowego www.wszystkodlapsaikota.pl, a w szczególności składanie zamówień, ich realizacja oraz wysyłka.  Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez www.wszystkodlapsaikota.pl
3. Dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie przez Użytkownika sklepu www.wszystkodlapsaikota.pl odpowiedniego formularza.
4. Dane osobowe zbierane przez administratora obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
5. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje m.in.:
- dokonywanie transakcji na platformie sklepu www.wszystkodlapsaikota.pl, tj. składanie zamówień, opłacanie zamówień,
- przygotowywanie zamówień do realizacji,
- wysyłkę zamówień,
- kontakt z Użytkownikami sklepu przez Administratora danych,
- wysyłanie newsletter’a,
- przyjmowanie reklamacji.
6. Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy sklepem www.wszystkodlapsaikota.pl , a Użytkownikiem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.
7. Dane osobowe udostępniane są jedynie podmiotom obsługującym płatności za złożone zamówienia oraz podmiotom dokonującym doręczeń, z którymi Administrator ma podpisane umowy.
8. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
9. Administrator danych kontaktuje się Użytkownikami drogą elektroniczną poprzez e-mail, drogą listową bądź telefonicznie.
10. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, a także dokonywania ich zmian.
11. Dane osobowe będą przechowywane:
- w przypadku użytkowników zarejestrowanych – do czasu usunięcia konta na platformie sklepu przez użytkownika – klienta (samodzielnie lub przez administratora danych),
- w przypadku użytkowników niezarejestrowanych (gości) – do czasu zakończenia realizacji zamówienia i usunięcia danych z platformy sklepu przez administratora danych.
12. Dane osobowe będą automatycznie przetwarzane, tzn. profilowane na potrzeby prowadzonego re-marketingu. W tym celu administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych administratora.
13. Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu www.wszystkodlapsaikota.pl  przez Użytkownika, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane zbierane automatycznie). Informacje zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.
14. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat produktów i usług oferowanych przez sklep www.wszystkodlapsaikota.pl .
15. Administrator może gromadzić w ramach usług platformy sklepu www.wszystkodlapsaikota.pl  dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
16. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku naruszenia przetwarzania danych osobowych.
17. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).
18. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@wszystkodlapsaikota.pl